Depressionsterapi

Rådgivning och psykoterapi är viktiga delar av behandlingen för depression. Du kommer att arbeta med en mentalvårdspersonal som en psykolog, licensierad professionell rådgivare, klinisk socialarbetare eller psykiater. Tillsammans kommer du att utveckla en handlingsplan för att behandla din depression.

När du hör 'rådgivning' eller 'terapi' kan du tänka dig att ligga på soffan och prata om din barndom. Men de flesta av dessa behandlingar letar inte efter dolda minnen. De hanterar hur du tänker på saker och hur man agerar varje dag.

Det första steget är att hitta en terapeut du litar på och trivs med. Terapeuten bör också ha erfarenhet av att behandla personer som har depression och bör utbildas i beprövade terapier. Dessa terapier inkluderar:

  • Kognitiv beteendeterapi (CBT), som lär dig hur man ändrar hur man tänker och beter sig. Detta kan hjälpa dig att sluta tänka på dåliga tankar om dig själv och ditt liv. Du kan delta i CBT med en terapeut eller i en gruppinställning.
    Sluta negativa tankar: Välj ett hälsosammare sätt att tänka
    Depression: stoppa negativa tankar
    Sluta negativa tankar: komma igång
  • Interpersonell terapi som ser på dina sociala och personliga relationer och relaterade problem.

Andra terapier som har hjälpt personer med depression är:

  • Acceptans och engagemangsbehandling (ACT). I ACT arbetar du med en terapeut för att lära sig att acceptera dina negativa känslor men inte låta dem springa ditt liv. Du lär dig att göra val och agera baserat på dina personliga värderingar, inte negativa känslor.
  • Mindfulness-baserade terapier, såsom mindfulness-baserad stressreducering eller mindfulness-baserad kognitiv terapi. Dessa behandlingar hjälper dig att fokusera din uppmärksamhet på vad som händer just nu utan att försöka ändra det. Dessa strategier lär dig att släppa bort tidigare ånger och inte oroa sig för framtiden. För personer som har haft mer än ett episode av depression kan mindfulness-baserad kognitiv terapi bidra till att minska risken för återfall.

Andra behandlingar som du kanske har hört talas om är problemlösningsterapi, som tittar på dina aktuella problem och hjälper dig att lösa dem, och familjeterapi som bringar dig och din familj tillsammans för att diskutera dina relationer och depression. Experter vet inte hur bra dessa terapier fungerar för depression. Problemlösningsterapi kan vara särskilt användbart för äldre vuxna.

En kvinnas historia:

'Jag gick in på terapeutens kontor gråt, dämpa. Jag kände mig som om ingen hörde mig. ' -debbie

Läs mer om hur terapi hjälpte debbie.

Hur länge behöver du behandling?

Hur lång din behandling varar beror på hur svår din depression är och hur väl du svarar på behandlingen. Kortvarig rådgivning eller terapi brukar variera från 10 till 20 veckor, och du brukar se din psykiatriska proffs en gång i veckan. Men du kan behöva träffas med din hälsovårdare oftare eller under längre tid.